Wild Flowers of Turkey I – Bulbous Plants
(Türkiye’nin Yaban Çiçekleri I: Soğanlı Bitkiler- Rehber Kitap)

Yazarın Adı : Leman Yasemin Konuralp
Basımevi: MGRUP-Kayseri
Sayfa Sayısı : 480
Basım Yılı: Nisan 2013
Dili :İngilizce
ISBN: 978-605-89610-6-7
Baskı adedi: 2000

İsimlerini öğrenmek amacıyla adım attığım bitkiler dünyasındaki 20 yıllık çalışmamı, zamanla,  varlığı bilinmeyen doğal kaynaklarımızın korunması mümkün olmaz düşüncesiyle kitaplaştırmayı amaçladım. Güzelliklerinden başka hiçbir şey görmediğim bitkileri fotoğraflayarak başladığım bu dönemde bilimsel yayınlardan faydalanarak daha derinleşen bilgiler edindim. Türkiye’nin dünya üzerindeki coğrafi konumu, iklimi ve kendi coğrafi özellikleriyle sayısı yaklaşık 11.500’e ulaşan bir bitki dünyasına ev sahipliği yapıyor olmasının inanılmaz bir ayrıcalık olduğunu, bu ayrıcalığa sahip olmamızın bize büyük sorumluluklar getirdiğine inanıyorum. Birey olarak kendi açımdan bu sorumluluğu, çalışmalarımı kitaplaştırarak, bitkileri bu yolla kitlelere tanıtarak yerine getirmeyi seçtim.
Nisan 2013 de basımı gerçekleşen ilk kitabım İngilizce dilinde olup konusu Türkiye’nin Soğanlı Bitkileridir. İçerik ve düzenleme açısından Türkiye’de şimdiye kadar yayınlanmış en kapsamlı bitki tanımlama rehber kitabıdır.
Soğanlı bitkiler toprak altında rizom, soğan, korm, yumru gibi depo kökleri geliştiren bitkilerdir. Sayıları ülkemizdeki toplam bitki türleri sayısının hemen hemen onda birine eşittir. Bilim adamlarımız tarafından yaklaşık 1000 adet türün bu coğrafyada yetiştiği tespit edilmiştir. Bu kitapta 37 bitki ailesine ait 553 adet soğanlı bitki türümüz, tarafımdan çekilen kaliteli 860 adet fotoğraf, kapsamlı betim ve açıklamalar ve 190 adet çizimle desteklenerek sunulmuştur. Soğanlı bitkilerimiz yurdumuzda yetişen 11466 bitki türü içinde en gösterişli olan, süs bitkisi olarak uluslararası öneme sahip, ekonomik değeri yüksek bitkilerdir, ayrıca halk hekimliğinde de iyileştirme amacıyla kullanılırlar.
Kitap üç bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümünde siyah zemin üzerinde 860 adet renkli fotoğraf bulunur. Birinci bölümün başında XXII’inci sayfada bu kitapta kullanılan 37 bitki ailesine ait türlerin küçük örnek fotoğraflarını bulabileceğiniz bir anahtar hazırlanmıştır. Gezdiğiniz yerlerde gördüğünüz bitkileri bu anahtarda bulunan bitki türleriyle benzeştirerek size verilen sayfa numarasından fotoğraflı olan birinci bölümdeki fotoğrafları içinden ilgilendiğiniz çiçeği bulabilirsiniz.
Birinci bölümde bitki türleri özelliklerine göre 1-4 fotoğrafla sergilenmiş, bitkilerin Latince ve Türkçe isimleri verilmiştir. İsimlerden sonra verilmiş olan sayfa numaraları sizi kitabın ikinci bölümüne, sarı sayfalara yönlendirir.
İkinci bölüm sarı sayfaların bulunduğu yazı kısmıdır. Bu bölümde her bir bitki türünü tanımlamaya yardımcı olacak çiçek ve yapraklarının yapısal özellikleri, hangi aylarda çiçek açtıkları, hangi ortamlarda ve yüksekliklerde yetiştikleri, Türkiye’nin hangi bölgelerinde bulundukları ve ayrıca ekonomik öneme sahip olup olmadıkları, halk arasında sağlık amacıyla kullanılıp kullanılmadıklarıyla ilgili geniş açıklamalar yapılmıştır. Betimlemeler gerekli olduğu düşünülen türler için detaylı çizimlerle desteklenmiştir.
Bitkilerin Türkiye’deki yayılış alanları XIX’uncu sayfada ızgara sistemiyle bölümlere ayrılmış ve kodlanmış (A1, C3… gibi) olarak bir Türkiye haritasında gösterilmiştir. XX’nci sayfadaki bir haritada ise Türkiye’nin üç ana bitki coğrafya bölgesi gösterilmiş, bitkilerin Türkiye’de yayılış alanlarında bahsedilen dağ isimlerinin yerleri kabaca belirtilmiştir.
Üçüncü bölüm sözlük olup botanik biliminin kendine özgü terimleri ve ifadeleri açıklanmış, açıklamalar gerektiğinde çizimlerle güçlendirilmiştir.
Bitki betimlemeleri ve bitkilere verilen Latince ve Türkçe isimler için aşağıdaki listede bulunan yayınlardan yararlanılmıştır.
KAYNAKLAR
Davis, P.H., 1984, Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol: 1-10.
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., 2000, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol: 11
C.A.J. Kreutz, Die Orchideen der Türkei, Netherland, 2007
Prof. Dr.Ekrem Sezik, Orkidelerimiz
Osman Erol, Levent Şık, H. Betül Kaya, Bahattin Tanyolac, Orhan Küçüker; Genetic diversity of Crocus antalyensis, B. Mathew (Iridaceae) and a new subspecies from Southern Anatolia. Plant Syst Evol (2011) 294:281–287
Osman Erol, Levent Can and Levent Şık; Crocus demirizianus sp. nov. from Northwestern Turkey. Nordic Journal of Botany 30: 001–003, 2012
Friederike SORGER, Türkiye Çiçekleri
Tuna Ekim, The rare endemics of Turkey
Prof. Dr. Nebahat Yakar, Renkli Türkiye Bitkileri Atlası
Prof. Dr. Turhan Baytop, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi
Prof. Dr. Adil Güner, Türkiye bitkileri listesi-Damarlı bitkiler
Sally Taylor with drawings by Lucy Vocac, Traveller’s Guide to the Woody Plants of Turkey
Roger Phillips & Martyn Rix, Bulbs+ Perennials+Herbs+Shrubs
Allen Coombes, Trees
William T. Stearn, Botanical Latin
Prof Dr. Orhan Küçüker, Bitki Morfolojisi
İnternet sources: World Checklist of Selected Plant Families RGB, KEW; The Plant List